DRVENA VUNA

Ploče od drvenih vlakana (drvena vuna) proizvode se tako da se vlakna spajaju cementom.Ploče su lagane jer sadrže šupljine. Gustoća im je od 200 do 500 kg/m3 (ali i do 1000 kg/m3, kod tvrdih ploča). Danas se često upotrebljavaju u kombinaciji s nekom, još boljom toplotnom izolacijom kao tanka, tvrda kora (kombi ploče). Za termo izolaciju mogu se upotrebljavati i mešavine drvenih čestica (piljevine) i nekog veziva ili u vidu presovanih ploča ili livenjem na mestu ugradnje.
Sama tehnologija izrade ovakvih termo izolacionih materijala i materijali koji se koriste svrstavaju drvenu vunu u ekološki proizvod.Izrađena je od prirodnog obnovljivog materijala drveta, te se smatra kvalitetnim ekološkim rešenjem koje bi moglo zameniti neke druge materijale koji imaju štetan uticaj na okolinu.Takva presovana drvena vuna, za razliku od suvog neobrađenog drveta, teško gori, te se koristi kad je potrebna kvalitetna protivpožarna efikasnost. Otporna je i na udarce, ali isto tako, šteti joj duže vremensko izlaganje vlazi . Niska gustina, tj.šupljine koje se nalaze između niti vlakana,omogućavaju joj i dobru paropropusnost.Ima vrlo dobra termoizolacijska svojstva, s obzirom na masu, ali i isto tako, može poslužiti i kao dobar izolator zvuka budući da drvena vlakna upijaju određene zvučne talase.