OPŠTI USLOVI UPOTREBE

 

Dekorativna PVC lamperija i slični dekorativni profili se koriste za unutrašnje zidove i plafone u sobama različitih oblika i dimenzija, da bi se izbjegle moguće nedosljednosti u dizajnu ili boji, pokušajte sa kupovinom lamperije od jednog dobavljača (oznaka sa datumom proizvodnje i brojem palete je osnova za primjedbe).

Prije otpakivanja i montiranja lamperiju treba čuvati na temperaturi od najmanje 15°C tokom 12 sati.

Ako je ambijentalna temperatura niža od 0°C čuvati PVC lamperiju najviše 48 sati.

Preporučuje se uklanjane zaštitnog filma sa PVC lamperije odmah prije ili nakon montaže.

Da bi se PVC lamperija očistila od zagađenja, nemojte koristiti abrazivna ili rastvorljiva sredstva za čišćenje.

Tokom upotrebe PVC lamperija mora da se zaštiti od udara i oštećenja od oštrih predmeta.