Profil(H-type) za spajanje dva panela (most) u beloj boji dužine 3m.

VIDI LISTU ZATVORI